Коронавирус

Интернет наръчник за грижи при критични състояния

Internet Book of Critical Care (IBCC) СOVID-19 Джош Фаркас, 2.03.2020 г.

Биология

Основни положения

 • COVID-19 е несегментиран, позитивен RNA вирус.
 • COVID-19 е част от семейството на коронавирусите. То съдържа:
  • (i) Четири коронавируси, които са широкоразпространени и обичайно предизвикват обикновена настинка (но могат да предизвикат вирусна пневмония у пациенти със съпътстващи заболявания).
  • (ii) SARS и MERS – вируси, причинители на епидемии с висока смъртност, донякъде подобни на COVID-19.  COVID-19 е най-тясно свързан със SARS.
 • Той се свързва чрез рецептора за ангиотензин-преобразуващия ензим 2 (ACE2) в алвеолните клетки от тип II и епителната тъкан на червата (Hamming 2004).
  • Това е същият рецептор, използван и от SARS (оттук и техническото наименование на COVID-19, “SARS-CoV-2”).
  • В търсенето на възможни терапии SARS (наричан още. “SARS-CoV-1”) е най-близкият вирус до COVID-19.
 • COVID-19 мутира, което може допълнително да усложни ситуацията (вж. фигурата по-долу). Вирулентността и препредаването ще се променят във времето по начини, които не можем да предскажем. Новите данни показват, че има най-общо казано две различни групи COVID-19.  Tова обяснява защо първоначалните данни от Ухан описват по-висока смъртност от някои по-скорошни серии от случаи (Tang et al. 2020Xu et al 2020).
  • (Текуща филогенетична карта на новите разновидности можете да видите тук.)

Наименования, използвани в тази глава

 • Технически, вирусът би следвало да се казва “SARS-CoV-2”, а клиничното заболяванеi се нарича  “COVID-19.”  Това води до объркване, затова в тази глава терминът COVID-19 ще се използва и за двете.
 • Терминът “SARS” ще се използва за обозначаване на оригиналния SARS вирус от 2003 г. (който в момента е преименован на  SARS-CoV-1).

патофизиология

 • (1) ARDS
  • Първичната патология е  ARDS, характеризирана от дифузно увреждане на алвеолите  (вкл. напр. хиалиновите мембрани).  Наблюдават се пневмоцити с вирусен цитопатичен ефект, което говори за пряко вирусно увреждане (а не чисто хипер-възпалително увреждане; Xu et al 2/17).
 • (2) Цитокинова буря
  • Новопоявили се данни показват, че някои пациенти може да реагират на COVID-19 с неудържима „цитокинова буря” (с елементи на бактериален сепсис или хемофагоцистична лимфохистиоциклоза).
  • Клиничните маркери могат да включват повишени нива на ЦРП и феритин, които изглеждат пропорционални на тежестта на прекарване на болестта и на смъртността. (Ruan 3/3/20).

Етапи на заболяването

 • Изглежда, че заболяването минава през следните фази:
  • (#1) Репликативна фаза – репликацията на вируса се осъществява в рамките на няколко дни. Вродената имунна система реагира, но не успява да неутрализира вируса. Могат да се наблюдават сравнително леки симптоми вследствие на прекия цитопатичен ефект и на вродените имунни реакции.
  • (#2) Фаза на придобития имунитет – в даден момент се включва и придобитата имунна реакция. В резултат от това концентрацията на вируса започва да пада. В същото време обаче придобитият имунитет може да увеличи нивата на възпалителните цитокини и да доведе до увреждане на тъканите – като така причини рязко влошаване на клиничната картина. Съществуват предположения, че това може да доведе до причинена от вируса хемофагоцитна лимфохистиоцитоза  (HLH) (Mehta et al.).  Повече информация по темата и относно възможната терапия търсете тук.
 • Това развитие може да обясни клиничния феномен, при който пациентите са сравнително добре няколко дни, но после състоянието им рязко се влошава при навлизане във фазата на придобития имунитет  (вж. напр. Young et al. 3/3/2020).
 • Това има следните потенциално важни клиничин импликации:
  • Първоначалните клинични симптоми не са непременно показателни за бъдещия срив. Може да се наложи използването на сложни стратегии, за да се оценят нивата на риск и предразположеност  (вж. по-долу раздела за прогнозите).
  • Антивирусните терапии трябва да се приложат рано, за да сработят оптимално (по време на репликативната фаза).
  • Имуноподтискащата терапия (напр. ниска доза стероиди) може да е полезна, ако се започне по време на стадия на придобитата имунна реакция (за да се смекчи леко имунопатологичната реакция у най-болните пациенти).  Това обаче е чисто спекулативно.  


Начини на заразяване

Чрез големи капки

 • Предаването на COVID-19 може да се случи чрез пряк досег с големи капки (т.е. рискът е ограничен до ~180 см от пациента)(Carlos del Rio 2/28).
 • Това е типично за респираторни вируси като този на грипа.
 • Предаването чрез големи капки може да бъде предотвратено чрез използване на стандартни хирургически маски.

 По въздушно-капков път

 • Все още е спорно дали COVID19 може да се предава по въздушно-капков път (малки частици, които остават във въздуха за дълги периоди от време). Въздушно-капковото препредаване би наложило нуждата от маски N95 (“FFP2” в Европа) вместо хирургически маски. Различните мнения по този въпрос са разгледани по-подробно в Shiu et al 2019.
 • Предпазните мерки срещу предаване по въздушно-капков път започнаха да се вземат при епидемиите от MERS и SARS като вид презастраховане (а не поради ясни свидетелства, че коронавирусите се предават по въздушно-капков път). Тази практика често се пренася по отношение на COVID-19.
 • Съществуват  разногласия в препоръките дали трябва да се използват мерки срещу предаване по въздушно-капков път:
  •  Канадското правителство и Световната здравна организация  препоръчват само мерките срещу заразяване по капков път при рутинна грижа за пациенти с COVID-19.  И двата наръчника обаче препоръчват предпазни мерки срещу заразяване по въздушно-капков път за процедури, които генерират аерозоли (напр. интубация, неинвазивна вентилация,     кардио-пулмонарна първа помощ, ръчно обдишване с АМБУ и бронхоскопия).     
  • Центърът за контрол и превенция на заболяванията  на САЩ препоръчва постоянна употреба на средства срещу заразяване по въздушно-капков път при грижа за пациенти с COVID-19.
 • Използването на предпазни средства срещу заразяване по въздушно-капков път за всички заразени или потенциално заразени с COVID-19 пациенти вероятно ще доведе до бързо изчерпване на маските от типа  N95.  Това ще остави здравните работници необезопасени в случаите, когато действително ще се нуждаят от тези маски за генериращи аеорозол процедури.
 • В контекста на пандемията препоръките на Канада и СЗО могат да бъдат по-разумни в страни с ограничени ресурси (т.е. на повечето места по света). Въпреки това контролът върху разпространението на заразата си остава локален, така че следвайте насоките на болницата, в която работите.

Предаване при контакт (“от повърхност към лице”)

 • Този тип препредаване често бива пренебрегван, но той може да бъде изключително важен. Ето какво всъщност се случва:
  • (i) Заразен от коронавирус човек кашля и изхвърля големи капки с вируса. Капките попадат върху някои от повърхностите в помещението и създават тънък слой коронавирус. Вирусите могат да се изхвърлят и чрез носния секрет.
  • (ii) Вирусът живее върху повърхностите в дадената среда. Човешките коронавируси могат да оцелеят върху външна повърхност около седмица (Kampf et al 2020).  Не е известно колко дълго оцелява COVID-19 във външна среда, но може да е дори и по-дълго  (някои животински коронавируси могат да оцелеят със седмици!).
  • (iii)  Някой друг докосва заразената повърхност часове или дни по-късно, като така прехвърля вируса върху собствените си ръце.
  • (iv)  Ако ръцете докоснат някоя от лигавиците (очи, нос, уста), това може да предаде инфекцията..
 • Всяко усилие да се ограничи разпространението на вируса трябва да блокира предаването чрез контакт. Гореописаната верига от събития може да бъде прекъсната по няколко начина:
  • (a) Радовно почистване на повърхностите в средата (напр. чрез използване на 70% етанол или  0.5% натриев хипохлорит (белина); за подробности вижте Kampf et al 2020 и препоръките на Центъра за контрол и превенция на заболяванията).
  • (b) Хигиена на ръцете (висококонцентрираният етанол неутрализира вируса и е лесен за употреба, така че това може да е за предпочитане, ако ръцете не са видимо замърсени)(Kampf 2017).
  • (c) Избягвайте да докосвате лицето си. Това е почти невъзможно, тъй като ние подсъзнателно непрекъснато докосваме лицето си. Основната полза от носенето на хирургическа маска може да е създаването на физическа бариера, която да ни попречи да пипаме устата и носа си. .
 • Всяко медицинско оборудване може да се замърси с COVID-19 и потенциално да пренесе вируса на медицинските лица (от слушалките на стетоскопа до обувките). Неотдавнашно изследване откри широк слой от COVID-19 в стаята на един пациент, но за щастие това може да се избегне чрез почистване с натриев дихлоризоцианурат (Ong et al 2020).

Кога може да се случи заразяването?

 • (#1) Асимптоматичното препредаване (при хора с липсващи или минимални симптоми) изглежда възможно (Carlos del Rio 2/28).
 • (#2) Изглежда, че предаването на заразата се случва след около 8 дена от началото на болестта. .
  • Пациентите могат да продължат да имат позитивен фарингиален PCR седмици след възстановяването (Lan 2/27). От друга страна, серумните проби не могат да открият жизнеспособни вируси около 8 дни след края на клиничното заболяване (Wolfel 2020).  Това подсказва, че продължителната PCR позитивност вероятно не съответства на клинично препредаване на вируса. Трябва да се отбележи обаче, че всички изследвани във Wolfel et al. са имали лека форма на заболяването, така че остава възможно тежко заболелите пациенти да остават заразни продължително време.
  • Насоките на Центъра за контрол и превенция на заболяванията не определят достатъчно ясно колко дълго трябва да се изолират пациентите с доказан COVID-19. Може да е препоръчително да се направят дав паралелни RT-PCR теста (един на носоглътката и един на фаринкса), като между двете двойки тестове трябва да има повече от 24 часа. Едва тогава могат да се преустановят наложените предпазни мерки.

R

 • R⌀ е средният брой хора, на които заразеният човек предава вируса.
  • Ако R⌀ е <1, епидемията ще премине.
  • Ако R⌀ = 1, епидемията ще продължи равномерно.
  • Ако R⌀ >1, епидемията ще се развива експоненциално.
 • Данните към настоящия момент определят R⌀ около ~2.5-2.9 (Peng PWH et al, 2/28).  Това е малко по-високо от сезонния грип.
 • R⌀ се определя както от самия вирус, така и от човешкото поведение. Мерки като спазването на социална дистанция и подобрена хигиена ще намалят R⌀.
  • Контролът върху разпространението на COVID-19 в Китай доказва, че R⌀ е податливо на промяна число, чиято стойност може да се намали с ефективна намеса на общественото здравеопазване.
  • Индексът R⌀ на борда на кораба „Даймънд принсес” е бил 15 – доказателство, че струпването на много хора при неадекватна хигиена увеличава R⌀ (Rocklov 2/28).

Лечение

Основен принцип:  да не се смята, че COVID-19 е изключителен случай

 • Знаем как да лекуваме остри вирусни пневномии и ARDS. Правим го от отдавна.
 • Все още няма необорими доказателства, че лечението на COVID-19 се различава съществено от лечението на други форми на вирусна пневномия (напр. инфлуенца).
 • Основната стратегия при лекуването на COVID-19 е, че оказваме грижа с подкрепа като за всеки пациент с вирусна пневномия.  Например, ако лекувате пациента, сякаш има инфлуенца (без oseltamivir/TAMIFLU), се справяте чудесно.
 • По-долу са посочени някои малки корекции в лечението, така че да бъде оптимизирано за COVID-19.  Цялостното лечение обаче е по същество същото както при вирусна пневномия.

КОНТЕКСТ ЗА АНТИВИРУСНАТА ТЕРАПИЯ

Уговорки за антивирусната терапия

 • За нито една антивирусна терапия срещу COVID-19 не е доказано, че работи при хората.  В момента се провеждат множество рандомизирани контролирани изследвания (РКИ); да се надяваме, че скоро те ще дадат още информация.
  • При възможност пациентите трябва да бъдат включвани в РКИ.
 • По-долу е дадена информация за някои от най-често използваните от лекарите агенти.
  • Посочването им в тази глава не е препоръка за използавнето на едно или повече от лекарствата. Те са посочени, за да се улесни разбирането на терапиите.
  • Акцентът е върху lopinavir/ritonavir и chloroquine,тъй като това са налични агенти.
  • Насърчаваме лекарите да преглеждат съществуващите данни и да правят своите изводи дали да ползват тези лекарства.
  • Молим споделяйте вашия опит, нови данни или мнения за антивирусната терапия тук.

Лечение с едно или с повече лекарства?

 • Друга неизвестна е дали е достатъчно само едно единствено лекарство или е необходима комбинация от няколко антивирусни агента.
 • Както при ХИВ възможно е да е необходима комбинация от 2 или 3 антивирусни агента, които да работят в синергия.  Но комбинацията от агенти би могла да увеличи токсичността (особено за сърцето).

Показания за антивирусна терапия:  кой и кога?

 • Кога?
  • Данни от SARS със задна дата показват, че едно по-ранно лечение (напр. до ден два от постъпването) може да бъде по-ефективно от опазваща терапия (reserving therapy), докато не настъпи остра криза на отделни органи (severe organ failures) (Chan 2003). Тези данни съответстват на данните за инфлуенца, според които ограничената възможност за лечение съществува на относително ранен етап от протичането на болестта.
 •  Кой?
  • Огромното мнозинство от пациентите се справят и без терапия, така че в повечето случаи не е необходима антивирусна терапия.
  • Но да се изчаква, докато пациените са сериозно болни, преди да се започне терапия, би могло да бъде пропусната възможност да се използва етапът, в който протичането на болестта все още е обратимо.
  • Би могло да е полезно да се използват прогнози за неблагоприятен изход, за да се прецени кой ще се влоши и следователно кой би имал най-голяма полза от ранно антивирусно лечение? (вж. по-долу раздела за прогнозиране).

REMDESIVIR

(към съдържанието)

 • Remdesivir би могъл да бъде отлично антивирусно лекарство, въз основа на проучване с данни от in vitro и животни с Близкоизточния респораторен синдром (MERS) (напр. Sheahan 2020).
 • За жалост, remdesivir не се продава.  Remdesivir беше използван въз основа на “състрадателна употреба” за един от пациентите с COVID-19 в САЩ (Holshue 2020).
 • Remdesivir се използва в едно клинично изпитание в САЩ, финансирано от Националния институт за алергиите и инфекциозните болести (NIAID).  Участие в това изследване е най-желаният подход към антивирусната терапия (по възможност).

LOPINAVIR/RITONAVIR (KALETRA)

(към съдържанието)

Общо описание
 • Това е комбинация от антивирусни агенти, използвани за лечение на ХИВ (вкл. За лечение в последствие след нараняване от игла на спринцовка).
 • За разлика от remdesivir, предимството на lopinavir/ritonavir е, че се намира на пазара лесно и токсичността му е известна (познати са странични ефекти и взаимодействия с други лекарства, като те са поносими).
 • Изглежда lopinavir/ritonavir работи в синергия с ribavirin.  От наличните данни за хора, лекувани от SARS и MERS, тези три агента са били комбинирани.  Възможно е да се дават и трите лекарствени препарата, за да се постигне ефект (което потенциално обяснява неефективността на тези агенти, ако са използвани поотделно).  При неотдавна проведено малко изследване с използването само на lopinavir/ritonavir не се получиха добри резултати, което подсказва, че може би е необходима тройна терапия с lopinavir/ritonavir/ribavirin (Young 3/3/20).
Механизми на действие
 • Lopinavir и ritonavir са протеазни инхибитори, които пречат на вируса да се възпроизвежда.
 • Изглежда агентът, който атакува вируса, е lopinavir. Ritonavir е инхибитор CYP3A, който функционира главно за намаляване на метаболизма на lopinavir и оттам повишава равнищата на lopinavir.
Данни in vitro
 • При изследвания in vitro lopinavir демонстрира антивусна активност срещу SARS при концентрация от 4 ug/ml.  Но когато се съчетае с ribavirin, lopinavir е като че ли значително по-ефективен (при инхибиторна концентрация от 1 ug/mL (Chu et al. 2004).
 • За сравнение, най-високата и най-ниската серумна концентрация на lopinavir са 10 и 5,5 ug/ml (Chu et al. 2004).
Данни при животни
 • Lopinavir/ritonavir беше ефективен срещу MERS-CoV в модела за примати (Chan 2015).

Облекло

Облекло

 • (1) Предпазни мерки срещу контакт с вируса (непромокаема престилка и ръкавици)
 • (2) Някакъв вид маска (въпросът е разгледан по-подробно в секция Предаване на заразата)
  • Маска N95 или електрически, въздухопречистващ респиратор  (“PAPR”)
  • Хирургическа маска (за пациенти, неподлежащи на генериращи аерозол процедури (според препоръките на Канада и СЗО)
 • (3) Защитни очила или защитна маска за очи
 • Забележка: не е толкова важно какво точно предпазно облекло ще се носи, колкото да се използва правилно. .  

Поставяне и отстраняване на предпазното облекло (слагане и сваляне) 

 • Изключително важно е да разберете как да сложите/облечете и свалите/съблечете личните предпазни средства (особено ако заразяването чрез контактни повърхности е основната форма на предаване на вируса).
 • Свалянето на замърсените предпазни средства е най-критичният и труден аспект.
 • В идеалния случай поставянето и свалянето на предпазните средства трябва да се упражни преди да пристигнат пациенти (напр. чрез симулация).
 • Видеото по-долу описва как да използваме предпазните средства (можете да прескочите първите 5 минути).

Няколко ценни съвета за личните предпазни средства

 • Обърнете внимание на мястото между ръкавиците и престилката. Престилката трябва да бъде напъхана в ръкавиците (без да остава празнина). Това се улеснява, когато използвате ръкавици с удължени маншети (подобни на стерилните хирургически ръкавици). Ръкавиците с удължени маншети могат да Ви помогнат да свалите наведнъж престилката и ръкавиците (вижте 12:30 в горното видео, ако това Ви се струва неясно).
 • Когато сваляте предпазните средства, винаги започвайте с поставянето на дезинфектант на алкохолна основа върху ръкавиците си.
 • След като свалите напълно предпазните средства, дезинфекцирайте отново ръцете и китките си с дезинфектант на алкохолна основа.
 • Създайте подробен протокол със стъпките по свалянето на предпазните средства. Тук са показани два примера, но те могат да се адаптират към точния тип предпазно облекло, с което разполагате. Следвайте стъпките бавно. .

Списък със стъпки за сваляне на защитно облекло с престилка за еднократна употреба, която можете да откъснете от себе си (този тип престилки се предпочитат)

Общ подход за сваляне на предпазно облекло – с хирургична престилка за еднократна употреба

1.Почистете ръкавиците с дезинфектант на етанолова основа

2. Свалете престилката и ръкавиците

 • дръпнете престилката напред, за да я отделите от тялото
 • навийте престилката с вътрешната част навън, колкото се може по-далеч от тялото, като се навеждате напред
 • това създава „топка от престилка и ръкавици”

3. Почистете ръцете с дезинфектант на алкохолна основа

4. Свалете протектора за лице.

Не докосвайте предната част, която може да е заразена.

Свалете, като докосвате лентата на протектора.

5. Почистете лицето с дезинфектант на алкохолна основа.        

Извън стаята на пациента

1.Свалете хирургическата/N95 маска, като използвате ластика, за да я отделите от лицето си.

 • предната част на маската може да е заразена – не я докосвайте.
 • избягвайте да докосвате лицето си с ръцете си или ластика на маската

2. Почистете лицето си с дезинфектант на алкохолна основа.

 •  Cписък със стъпки за сваляне на защитно облекло, ако престилката е с фиксирани връзки за врата.

Общ подход за сваляне на предпазно облекло – с хирургична престилка за еднократна употреба

1.Почистете ръкавиците с дезинфектант на етанолова основа

2. Свалете протектора за лице

 • хванете го здраво от двете страни и го отдалечете от лицето
 • избягвайте да пипате лицето и косата си

3. Почистете ръцете с дезинфектант на етанолова основа

4. Свалете престилката и ръкавиците

 • хванете престилката отпред и я издърпайте над главата. Избягвайте да докосвате лицето. Това вероятно е най-високият риск от тази процедура.
 • навийте престилката с вътрешната част навън, колкото се може по-далеч от тялото, като се навеждате напред
 • това създава „топка от престилка и ръкавици”

5. Почистете отново ръцете с дезинфектант на алкохолна основа.       

Извън стаята на пациента

1. Свалете хирургическата/N95 маска, като използвате ластика, за да я отделите от лицето си.

 • предната част на маската може да е заразена – не я докосвайте.
 • избягвайте да докосвате лицето си с ръцете си или ластика на маската

2. Почистете лицето си с дезинфектант на алкохолна основа.

Този тип облекло не е оптимален, но много болници разполагат само с това.

 • Помислете дали не е добре някой да Ви гледа, докато сваляте предпазното облекло (за да осигурите добра техника). Ако това не е възможно, може да Ви помогне свалянето на предпазното облекло пред огледало.

·


© Превела: Зорница Христова

Облекло

 • (1) Предпазни мерки срещу контакт с вируса (непромокаема престилка и ръкавици)
 • (2) Някакъв вид маска (въпросът е разгледан по-подробно в секция Предаване на заразата)
  • Маска N95 или електрически, въздухопречистващ респиратор  (“PAPR”)
  • Хирургическа маска (за пациенти, неподлежащи на генериращи аерозол процедури (според препоръките на Канада и СЗО)
 • (3) Защитни очила или защитна маска за очи
 • Забележка: не е толкова важно какво точно предпазно облекло ще се носи, колкото да се използва правилно. .  

Поставяне и отстраняване на предпазното облекло(слагане и сваляне) 

 • Изключително важно е да разберете как да сложите/облечете и свалите/съблечете личните предпазни средства (особено ако заразяването чрез контактни повърхности е основната форма на предаване на вируса).
 • Свалянето на замърсените предпазни средства е най-критичният и труден аспект.
 • В идеалния случай поставянето и свалянето на предпазните средства трябва да се упражни преди да пристигнат пациенти (напр. чрез симулация).
 • Видеото по-долу описва как да използваме предпазните средства (можете да прескочите първите 5 минути).

Няколко ценни съвета за личните предпазни средства

 • Обърнете внимание на мястото между ръкавиците и престилката. Престилката трябва да бъде напъхана в ръкавиците (без да остава празнина). Това се улеснява, когато използвате ръкавици с удължени маншети (подобни на стерилните хирургически ръкавици). Ръкавиците с удължени маншети могат да Ви помогнат да свалите наведнъж престилката и ръкавиците (вижте 12:30 в горното видео, ако това Ви се струва неясно).
 • Когато сваляте предпазните средства, винаги започвайте с поставянето на дезинфектант на алкохолна основа върху ръкавиците си.
 • След като свалите напълно предпазните средства, дезинфекцирайте отново ръцете и китките си с дезинфектант на алкохолна основа.
 • Създайте подробен протокол със стъпките по свалянето на предпазните средства. Тук са показани два примера, но те могат да се адаптират към точния тип предпазно облекло, с което разполагате. Следвайте стъпките бавно. .

Списък със стъпки за сваляне на защитно облекло с престилка за еднократна употреба, която можете да откъснете от себе си (този тип престилки се предпочитат)

Общ подход за сваляне на предпазно облекло – с хирургична престилка за еднократна употреба

1.Почистете ръкавиците с дезинфектант на етанолова основа

2. Свалете престилката и ръкавиците

– дръпнете престилката напред, за да я отделите от тялото

– навийте престилката с вътрешната част навън, колкото се може по-далеч от тялото, като се навеждате напред

– това създава „топка от престилка и ръкавици”

3. Почистете ръцете с дезинфектант на алкохолна основа

4. Свалете протектора за лице.

Не докосвайте предната част, която може да е заразена.

Свалете, като докосвате лентата на протектора.

5. Почистете лицето с дезинфектант на алкохолна основа.        

Извън стаята на пациента

 1. Свалете хирургическата/N95 маска, като използвате ластика, за да я отделите от лицето си.

– предната част на маската може да е заразена – не я докосвайте.

– избягвайте да докосвате лицето си с ръцете си или ластика на маската

2. Почистете лицето си с дезинфектант на алкохолна основа.

 •  Cписък със стъпки за сваляне на защитно облекло, ако престилката е с фиксирани връзки за врата.

Общ подход за сваляне на предпазно облекло – с хирургична престилка за еднократна употреба

1.Почистете ръкавиците с дезинфектант на етанолова основа

2. Свалете протектора за лице

– хванете го здраво от двете страни и го отдалечете от лицето

– избягвайте да пипате лицето и косата си

3. Почистете ръцете с дезинфектант на етанолова основа

4. Свалете престилката и ръкавиците

– хванете престилката отпред и я издърпайте над главата. Избягвайте да докосвате лицето. Това вероятно е най-високият риск от тази процедура.

– навийте престилката с вътрешната част навън, колкото се може по-далеч от тялото, като се навеждате напред

– това създава „топка от престилка и ръкавици”

5. Почистете отново ръцете с дезинфектант на алкохолна основа.       

Извън стаята на пациента

 • Свалете хирургическата/N95 маска, като използвате ластика, за да я отделите от лицето си.

– предната част на маската може да е заразена – не я докосвайте.

– избягвайте да докосвате лицето си с ръцете си или ластика на маската

2. Почистете лицето си с дезинфектант на алкохолна основа.

Този тип облекло не е оптимален, но много болници разполагат само с това.

 • Помислете дали не е добре някой да Ви гледа, докато сваляте предпазното облекло (за да осигурите добра техника). Ако това не е възможно, може да Ви помогне свалянето на предпазното облекло пред огледало.

© Преводачи: Зорница Христова и Ани Сливкова