Лични предпазни средства за защита на медицинските екипи от излагане и контакт с контаминирани флуиди при остри инфекциозни заболявания

Cochrane систематичен преглед – версия, публикувана: 01 юли 2019 г.  © Превод: Боряна Маринкова

Продължи